Povraćaj robe i sredstava

S obzirom da smo proizvođači hrane, nismo u mogućnosti da prihvatimo nazad nijedan naš proizvod ako niste zadovoljni s njim, tako da vas ohrabrujemo da za prvu kupovinu odaberete manji broj proizvoda.

Međutim, ako se predomislite pre isporuke proizvoda koji ste kupili, u celosti ćemo Vam nadoknaditi troškove.

Reklamacije vezane za izvršenu uplatu su moguće u sledećim slučajevima:

1. Zloupotreba kartice,

2. Pogrešno unet iznos (nula više i sl.).

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Sve transakcije na našem sajtu obračunavaju se u dinarima (RSD). Ukoliko ste izabrali drugu valutu, vrednost transakcije će biti konvertovana u dinare po važećem srednjem kursu Narodne Banke Srbije.

Za sva eventualna pitanja Vam stojimo na raspolaganju na office@systemekofungi.com